QR-kod

Minnessida, Facebook-sida eller hemsida.

Kostnadsfritt tillhandahåller vi så kallad QR-Kod på baksidan av program och tackkort. Det kan vara till en Minnessida som begravningsbyrån tillhandahåller, Facebooksida, hemsida eller en Internetsida som låg den avlidne varmt om hjärtat, t.ex. Amnesty International, Djurskyddsföreningen eller Cancerfonden o.s.v. QR-Koden scannas med en app i en smartphone eller en platta av typ iPad, den aktuella sidan visas då på apparaten i fråga.

Exempel

Om Du scannar denna kod hamnar Du på vår hemsidas plats för lagertexter.