Tackkort Standardtext

 • 1. För allt vänligt deltagande i vår sorg, ber vi få framföra vårt varma tack.
 • 2. För den vackra blomstergärden samt för visad vänlighet och omtanke som visats oss i vår stora sorg framföres ett varmt tack.
 • 3. För all vänlighet och visat deltagande i vår sorg vill vi framföra vårt varma och innerliga tack.
 • 4. För visad vänlighet och allt deltagande i vår sorg framför vi vårt varma tack.
 • 5. För visad vänlighet och allt deltagande i vår stora sorg, för minnesgåvor samt alla vackra blommor vid begravningen, framför vi vårt varma tack.
 • 6. Ett varmt tack för alla bevis på vänlighet och deltagande i vår stora sorg.
 • 7. För visad vänlighet och deltagande i vår sorg, tackar vi varmt och innerligt.
 • 8. För visad vänlighet och allt deltagande i vår stora sorg samt för alla vackra blommor framföra vi vårt varma tack
 • 9. För visad vänlighet och allt deltagande i min stora sorg samt för den vackra blomstergärden får jag framföra mitt varma tack.
 • 10. För visad vänlighet och allt deltagande i min stora sorg samt för alla vackra blommor tackar jag varmt.
 • 11. För allt vänligt deltagande i min stora sorg, framför jag mitt varma tack.
 • 12. För visad vänlighet och allt deltagande i sorgen
 •   Plats för namn
 • vid bortgång, ett varmt tack.
 • 13. För visad vänlighet och varmt deltagande i sorgen efter
 •   Plats för namn
 • samt för alla vackra blommor framföres härmed ett innerligt tack.
 • 14. För visad vänlighet och varmt deltagande i sorgen efter
 •   Plats för namn
 • samt för alla vackra blommor och minnesgåvor framföres härmed ett innerligt tack.